Aktualności

Dowód z przesłuchania świadków ponad osnowę dokumentu

Data: 2015-12-15

Kwestia dowodu ponad osnowę lub przeciwko osnowie dokumentu została uregulowana w art. 246 i 247 kpc. Dowód ten jest dopuszczalny jedynie w ściśle przewidzianych prawem przypadkach.

Rejestracja spółki z o.o.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Data: 2015-12-09

Zgodnie z art. 163 kodeksu spółek handlowych do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

sąd polubowny

Sąd polubowny a sąd gospodarczy

Data: 2015-12-02

 Instytucja sądu polubownego została uregulowana w przepisach art. 1154 – 1217 kodeksu postępowania cywilnego.