Kontakt

Dane teleadresowe

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Rams-Stypka
40-123 Katowice
ul. Czerwińskiego 6 lok. 316
NIP 627-223-17-68
REGON 241084869


41-605 Świętochłowice
ul. Chorzowska 118     

Tel. +48 601 899 084

Formularz kontaktowy


(*) - wymagane pola.

Jednocześnie, oświadczam że zostałem/am poinformowany/wana że:
 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Rams-Stypka, ul. Chorzowska 118, 41-605 Świętochłowice, NIP 623-223-17-68, REGON 241084869, kontakt: kancelaria@radca-katowice.pl
 2. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 3. Cofnięcia zgody dokonać można dokonać przez wysłanie maila na adres: kancelaria@radca-katowice.pl
 4. Odbiorcami (procesorami powierzenia) Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę i utrzymanie Kancelarii, tj. podmioty współpracujące z Kancelarią w zakresie obsług prawnych Klientów, w przypadku rozliczeń finansowych - podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną i podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia informacji, a następnie usuwane z systemu.
 6. Przysługują mi prawa do:
  • żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
  • żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
  • żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
  • żądania przeniesienia moich danych osobowych;
 7. Ponadto zostałam/łem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).