O nas

   Radca prawny Katarzyna Rams - Stypka jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończyła w 2003 r.  Po odbyciu w latach 2004-2008  aplikacji radcowskej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i po złożeniu egzaminu radcowskiego została wpisana na listę radców prawnych pod numerem KT-2622.


   Radca prawny Katarzyna Rams – Stypka posiada doświadczenie zawodowe z różnych dziedzin prawa, zdobyte podczas stażów i pracy w renomowanych kancelariach radców prawnych w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Głównym obszarem jej zainteresowań jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa spółek handlowych i papierów wartościowych (w tym obligacji), prawa bankowego, prawa przewozowego i lotniczego. Zajmuje  się również sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych (szczególnie kwestiami związanymi z obsługą zamawiających sektorowych) oraz prawa pracy.  Radca prawny Katarzyna Rams - Stypka świadczy pomoc prawną głównie podmiotom gospodarczym - spółkom prawa handlowego,  bankom, a także organom administracyjnym. Posiada również bogate doświadczenie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. 


   Radca prawny Katarzyna Rams-Stypka  stale poszerza również swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej - w 2012 r. ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte na strukturze Programu MBA, organizowane są przez Szkołę Główną Handlową.