osnowa dokumentu

Dowód z przesłuchania świadków ponad osnowę dokumentu

Data: 2015-12-15

Kwestia dowodu ponad osnowę lub przeciwko osnowie dokumentu została uregulowana w art. 246 i 247 kpc. Dowód ten jest dopuszczalny jedynie w ściśle przewidzianych prawem przypadkach.