s��downictwo polubowne

sąd polubowny

Sąd polubowny a sąd gospodarczy

Data: 2015-12-02

 Instytucja sądu polubownego została uregulowana w przepisach art. 1154 – 1217 kodeksu postępowania cywilnego.