umowa sp����ki z o o

Rejestracja spółki z o.o.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Data: 2015-12-09

Zgodnie z art. 163 kodeksu spółek handlowych do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się: