Obsługa spółek handlowych

  • obsługa prawna organów spółek: zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń Wspólników, walnych Zgromadzeń;
  • bieżąca obsługa prawna, w tym sporządzanie opinii prawnych;
  • pomoc prawna w zakresie łączenia, przekształcania i podziału spółek handlowych, a także w sprawach związanych z reorganizacją, restrukturyzacją lub likwidacją istniejących podmiotów;