Postępowania sądowe

Postępowania sądowe i postępowania przed organami administracyjnymi.

  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;
  • zastępstwo przed organami administracyjnymi wszystkich instancji;
  • zastępstwo przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
  • sporządzanie na zlecenie klienta pism procesowych oraz  pism w postępowaniu administracyjnym;