Prawo budowlane oraz obrotu nieruchomościami

  • doradztwo prawne w kwestiach z zagospodarowaniem przestrzennym nieruchomości;
  • doradztwo prawne postępowaniu administracyjnym związanym z procesem budowlanym;
  • sporządzanie i negocjowanie projektów umów o roboty budowlane, w tym z zastosowaniem Warunków kontraktowych FIDIC,
  • sporządzanie i negocjowanie  projektów innych umów zawieranych związanych z procesem inwestycyjnym, w szczególności umów o prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne, umów z inżynierem kontraktu, w tym w trybie zamówień publicznych;
  • sporządzanie i negocjowanie projektów umów deweloperskich;
  • pomoc prawna na etapie realizacji umowy, dochodzenie roszczeń.
  • pomoc prawna na etapie nabywania nieruchomości, w szczególności badanie stanu prawnego nieruchomości;
  • negocjacje oraz sporządzanie projektów umów przedwstępnych, umów sprzedaży nieruchomości.