Prawo pracy

  • sporządzanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji;
  • pomoc prawna  w sprawach związanych z nawiązaniem, zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy;
  • doradztwo prawne w zakresie procesów restrukturyzacji zatrudnienia;
  • sporządzanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu iświadczeń socjalnych oraz innych; 
  • zastępstwo procesowe pracodawców lub pracowników w sporach pracowniczych;