Prawo spółek handlowych

Pomoc prawna w zakresie tworzenia spółek handlowych, doradzanie w kwestii wyboru formy prawnej działalności gospodarczej:
•    sporządzanie projektów umów lub statutów spółek lub projektów zmian ww. dokumentów;
•    pomoc prawna w procesie zakładania i rejestracji spółek handlowych;
•    sporządzanie tzw. dokumentacji wewnątrzspółkowej (wewnętrznych regulaminów, zarządzeń)